Rekisterinpitäjä:
Suomen Lintuvaruste Oy
Koetilantie 1 B 3
00790 Helsinki
lintuvaruste@birdlife.fi
Y-tunnus 0692232-1

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata meiltä tavaroita tai palveluja, jos et anna henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja osittain myös omaa markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus. Emme jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointia varten

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
- sinä itse
- yhtiömme ja sen työntekijät
- yhtiö, joka vastaa verkkosivujemme toiminnasta
- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
- kassaohjelmistoa pitävä taho, jonne kirjataan asiakasmyynnit
- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

Säilytämme henkilötietojasi:
- verkkokaupassa vähintäin viiden vuoden ajan
- sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:
- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
- oikeus tietojen oikaisemiseen
- oikeus käsittelyn rajoittamiseen
- oikeus vastustaa käsittelyä
- oikeus peruuttaa suostumus
- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet: Rekisterin käsittelijän pääsy sähköisesti säilytettyihin tietoihin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja käsittely tapahtuu palveluntarjoajan välityksellä. Paperisia tietoja säilytetään lukollisessa tilassa.

Tietoturvan rikkomuksista ilmoittaminen: Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietoturvarikkomuksesta ilman aiheetonta viivytystä ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa sen ilmitulosta toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (artikla 33, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679).

tech